Развитие на козметичната линия съобразно медицинските изисквания и директиви

Разработването на гелове SQOOM е в съответствие с изискванията на Директивата за козметичните продукти на Европейския Съюз и е документирано с изследвания за ефикасност. Разработването на геловете се основава на научни изследвания в сътрудничество с признати експерти и университети от Германия и Европа. Екипът от експерти разработва продуктите не само с козметични, но и с фармацевтични цели, а производството се извършва съгласно принципите за добра производствена практика.

Уредите SQOOM са разработени в съответствие с медицинските директиви и са сертифицирани съобразно Директива за медицинските изделия 93/42 ЕИО. Тази директива е най-важният регулаторен инструмент (Европейска Директива на Съвета от 14.06.1993 г.), гарантираща безопасността на медицинските продукти в Европа. SQOOM притежава регистрация по ISO 9001/2000 - всеобхватен стандарт за управление на качеството. SQOOM притежава и валиден лиценз "с-UL-US listed" (Underwriters Laboratory). Системи с това одобрение отговарят на международните правила и стандарти, напр. в електронни комуникационни системи и др. U.S. Listed означава одобрение на продукта за американските и канадските пазари - едни от най-стриктните пазари в световен мащаб. Други важни знаци за изпитване или сертифициране на SQOOM устройството: Получена маркировка за безопасност, придобита маркировка за FCC сертифициране, CE и CCC.