Контакти

Изключителен представител на SQOOM за България:

Бедриг Консултинг ЕООД
ул. Илия Бешков, бл. 194,
офис 3, партер,
гр. София

Tel.: +359 0700 11 557
Tel: +359 ­
879 662 111

info@sqoombg.com

www.sqoombg.com